Намирането на пазар за продукцията, която произвеждаме винаги е бил един от основните въпроси, които притесняват производителите. Ето защо, освен с предлагане на луковици за стартиране на бизнеса, ще ви помогнем и на този етап от процеса.

Разбира се, изкупуването е при определени условия, на които трябва да отговаря продукцията. Това е свързаано и с начина на отглеждане, качеството и начина на изсушаване на шафрана.

Изкупуването става на база цена на килограм, като може да се изкупуват и много по-малки количества.

0
ПЪРВО КАЧЕСТВО
цена в лева за 1 килограм
0
ВТОРО КАЧЕСТВО
цена в лева за 1 килограм
0
ТРЕТО КАЧЕСТВО
цена в лева за 1 килограм

Тези от вас, които не са закупули луковици от нас, също имат шанс за изкупуване на продукцията.

Свържете се с нас за подробности.