За онлайн поръчки:

При заявка, моля използвайте банковата сметка за превод на 50% от стойността на поръчаните продукти.

В основанието за плащане задължително напишете номера на поръчка.