За онлайн поръчки:

При заявка, моля използвайте банковата сметка за превод на 50% от стойността на поръчаните продукти.

В основанието за плащане задължително напишете номера на поръчка.

Банкова сметка

Първа инвестиционна банка

IBAN: BG78FINV91501015094022

БГ ШАФРАН ЕООД