засаждане на шафран
Засаждане в 2 реда

При това засаждане луковиците се поставят в два шахматно разположени реда на разстояние 10 см. Една от друга. Редовете се оформят с помощта на мотокултиватор или ръчно, засаждат се луковиците и после при оформянето на следващия ред се покриват. Преглежда се само дали са добре покрити и при нужда се коригира ръчно. Дълбочината на засаждането трябва да бъде 3- 5см. В земята + 6-9 см покритие отгоре, като общо луковицата трябва да е покрита с около 9-14 см земя в зависимост от желанието на предприемача. При по-дълбоко засаждане добива е по-нисък, но качеството е по-високо. При по-плитко засаждане добива е по-висок за сметка на по-ниско качество. Добре е да се придържаме към среден вариант от около 10-12 см. Оставя се междуредие от 38 см, което позволява при желание обработка с мотокултиватор.
За 1 декар са необходими около 40 000 луковици. След засаждане луковиците не се поливат. За по-удобна работа при оформяне на редовете могат да се използват поставяне на колчета и връзването им със сезал. Така при садене няма да има разместване на редовете дори и при ползване на външни работници.

двуредово засаждане на шафран
Засаждане в 4 реда

В този вариант луковиците се поставят в 4 успоредни реда, на отстояние между редовете 15 см на повдигната леха. Разстоянието между луковиците е 10 см. При това засаждане можем да използваме трактор с приставка за садене на луковици, като оставим разстояние между редовете 25 см. Това позволява свободно движение на малък трактор с приставка на 80 см. Ширината на реда е общо 75 см. При своето движение и оформяне на редовете автоматично се закриват с пръст. Добре е да се контролира след трактора дали всичко е наред и ако се наложи да се коригира ръчно. Дълбочината на засаждане е аналогична като при другия вариант: тя трябва да бъде 3- 5см. под земята + 6-9 см покритие отгоре, като общо луковицата трябва да е покрита с около 9-14 см земя в зависимост от желанието на предприемача. При по-дълбоко засаждане добива е по-нисък, но качеството е по-високо. При по-плитко засаждане добива е по-висок за сметка на по-ниско качество. Добре е да се придържаме към среден вариант от около 10 – 12 см.
При този вариант има възможност за поставяне на 80 000 луковици на 1 декар.

четири редово засаждане на шафран

НАПОЯВАНЕ

Шафрановият минзухар, отглеждан в България, няма специфични нужди по отношение на напояването. Само когато лятото е много сухо, може да се наложи напояване. Обикновено при отглеждането се разчита предимно на дъждовете. Дъждове, падащи непосредствено преди цъфтенето повишават добивите.

КЛИМАТ И ПОЧВА

Шафранът расте в райони със средиземноморски климат – континентален. Историята на развитието му показва, че растението се приспособява много добре и при екстремни температури – през лятото до…

РАЗСАЖДАНЕ НА ШАФРАНА

Шафрановият минзухар е сравнително устойчиво растение, което не се напада от много вредители. Опасност за шафрановия минзухар представляват няколко вида паразита, като най-често срещаните са:

ПРИБИРАНЕ НА РЕКОЛТАТА

През есента започва цъфтенето на шафрановия минзухар, около 40 – 50 дни след засаждането на луковиците. Ако луковиците са от предходна година и са презимували в земята, започват цъфтежа си от началото на октомври.