Разсаждане на шафрана

Шафрановият минзухар е многогодишно растение. Той може да се отглежда без разсаждане оптимално за 4 години. Всяка година се шафрановият минзухар образува нови луковици около първоначално засадената луковица. Техният брой зависи от големината на първоначално засадената луковица. Така за 4 години количеството луковици нараства значително и с всяка година добивите са все по- големи. На четвъртата се извършва разсаждане на терена. Луковиците се изваждат механично или с инструмент за вадене на картофи или други. Това се прави в периода на летаргия през юни, когато са изсъхнали листата на луковиците. Проверяват се и луковиците, като по този начин се извършва и контрол за замърсяване и болести по луковиците. Ако не се засаждат веднага, луковиците трябва да се съхраняват на сухо, проветриво и тъмно място. На същия терен се засаждат необходимият брой луковици, с останалите луковици може да се насади нов терен или да се продадат. Един терен е добре да се използва за 8 години, след това е препоръчително на терена да се засади друга култура. Шафрана трябва да се връща след себе си в сеитбообращението поне след 5 години, а най-добре след 10 години.

Наторяване на шафрана

Шафрановият минзухар се тори основно преди разсаждане и след това се подхранва еднократно пролетта и есента, когато зелените листа се покажат над земята. Шафрана не трябва да се тори с торове съдържащи хлор, натрий и примеси на тежки метали (олово, кадмий и други), защото при изкупуване на изсушената подправка се правят анализи за остатъци от замърсявания и това вреди на качеството. Шафрана е изключително чувствителен на засоляване . Препоръчително е за торенето да се направи анализ на почвата и консултация.

Основно добре влияе на шафрана добавянето на азот – увеличава периода на активен цъфтеж и репродукцията на растенията. Фосфора също е необходим за нормалния растеж, той влияе върху формата и цветът на цветовете, а играе и важна роля във дишането и фотосинтезата на растението.

Калият значително увеличава височината на растенията и броят на цветовете.  Увеличава и стимулира добива и устойчивостта на стрес – болести, засушаване, преовлажняване, екстремни температури. Може да се добавят и магнезий, калций, манган и др.
Когато се покажат листата през септември, пръскането с листна тор повишава добива – повишава цъфтенето на минзухара.

ЗАСАЖДАНЕ НА ШАФРАН

Шафранът расте в райони със средиземноморски климат – континентален. Историята на развитието му показва, че растението се приспособява много добре и при екстремни температури – през лятото до 40 градуса и зимата до -20 градуса.

ПРИБИРАНЕ НА РЕКОЛТАТА

През есента започва цъфтенето на шафрановия минзухар, около 40 – 50 дни след засаждането на луковиците. Ако луковиците са от предходна година и са презимували в земята, започват цъфтежа си от началото на октомври.

КЛИМАТ И ПОЧВА

Шафранът расте в райони със средиземноморски климат – континентален. Историята на развитието му показва, че растението се приспособява много добре и при екстремни температури – през лятото до…