Калкулация – колко се печели от отглеждане на шафран

Отглеждането на шафран е една от най – печелившите дейности в земеделието в последните години. Неговата висока цена е оправдана от усилията, които изисква отглеждането му. Затова е изключително подходящ за земи от половин до около 20 декара. Прибирането на реколтата, отделянето на ценните близалца и подготовката им за сушене са дейности, които не могат да бъдат механизирани. Ето защо е подходящ и за хора, които не разполагат с огромни площи, но имат желание да произвеждат  и да се издържат с работата си.

Шафрановият минзухар е многогодишно растение. Инвестицията е само първата година.

Ето и някои примерни калкулации в зависимост от размера на луковиците и земята, с която разполагаме. В зависимост от начина на засаждане – двуредово или четириредово в 500 м2 могат да се засадят от 20 000 до 40 000 луковици. Цената на инвестицията зависи и от броя на луковиците, при по – голям брой цената на луковица е по – ниска. В зависимост от размера на луковиците, добивът е различен. Приходите са изчислени на база продажна цена на килограм сух шафран – 8 000 лв.   Луковиците се изплащат за 2 – 3 години. В калкулациите не присъстват труд и други разходи, защото всеки има избора дали да наема хора за обработка.

Парцел 500 кв.м., Размер луковици 8/9

цъфтеж 80% – 100 %. Калкулация на 80%.

20 000 луковици 

инвестиция 6 000 лв.

приходи

1 година – 100 гр. – 800 лв.

2 година – 200 гр. – 1 600 лв.

3 година – 320 гр. – 2 560 лв.

4 960 лв.

40 000 луковици

инвестиция 11 040 лв.

приходи

1 година – 200 гр. – 1 600 лв.

2 година – 400 гр. – 3 200 лв.

3 година – 640 гр. – 5 120 лв.

9 920 лв

Парцел 500 м2, Размер луковици 9/10

цъфтеж 100% – 200 %. Калкулация при 150%.

20 000 луковици 

инвестиция 7 200 лв.

приходи

1 година – 190 гр. – 1 520 лв.

2 година – 380 гр. – 3 040 лв.

3 година – 600 гр. – 4 800 лв.

9 360 лв.

40 000 луковици

инвестиция 12 960 лв.

приходи

1 година – 380 гр. – 3 040 лв.

2 година – 760 гр. – 6 080 лв.

3 година – 1200 гр. – 9 600 лв.

18 720 лв

Парцел 500 м2, Размер луковици 11/12

цъфтеж 200% – 300 %. Калкулация при 250%.

20 000 луковици 

инвестиция 13 200 лв.

приходи

1 година – 300гр. – 2 400 лв.

2 година – 600 гр. – 4 800 лв.

3 година – 960 гр. – 7 680 лв.

14 880 лв.

40 000 луковици

инвестиция 25 440 лв.

приходи

1 година – 600 гр. – 4 800 лв.

2 година – 1200 гр. – 9 600 лв.

3 година – 1920 гр. – 15 360 лв.

29 760 лв.

Кулминацията е четвъртата година – тогава луковиците са готови за разсаждане. Техният брой вече е минимум по 4 , инвестицията , която сте направили вече се измерва на 40 000 лева. Можете да използвате необходимите луковици за вашия терен, а останалите да продадете !! Остават ви за продажба около 120 000 луковици!!

Вече сте се убедили, че парите, оставени в банка не работят за вас. Основният лихвен процент за депозити за срок от 1 година е в размер на около 0.7% в зависимост от различните банки. За сметка на това, годишната инфлация за 2016 година е средно в размер на 1.5%. Това автоматично ви прави губещи, ако съхранявате парите, с които разполагате в банка.
Например при 10 000 лева, ако тези пари са в банка, вие няма да разполагате с тях и ще получавате 70 лева годишно без таксите за обслужване на сметка. И без инфлация. Като резултат на края на годината вие ще дължите пари на банката за това, че тя разполага с вашите пари.

Ако разполагате със земя, и се колебаете как да я оползотворите, независимо от квадратурата, очакваме вашето обаждане!